Contact us


Tel: +86 (0)755 27051909

Fax: +86 (0)755 27051472

E-mail: info@kunzhan.net

Address: Building 10, Langhui Road, Tang Xia Yong Village, Song Gang Town, Bao An District, Shenzhen, China